اعزام دانشجویان دانشگاه سلمان فارسی کازرون به دوره طرح ولایت استانی (طلیعه اندیشه)
Posted on شهریور 15, 1392 16:43
اعزام دانشجویان دانشگاه سلمان فارسی کازرون به دوره طرح ولایت استانی (طلیعه اندیشه)

اعزام دانشجویان دانشگاه سلمان فارسی کازرون به دوره طرح ولایت استانی (طلیعه اندیشه)
دانشجویان دانشگاه سلمان فارسی کازرون به دوره طرح ولایت استانی (طلیعه اندیشه) که از دهم تا بیستم شهریور ماه در مشهد مقدس در حال برگزاری است، اعزام شدند.
در این دوره مباحثی در چهار محور معرفتی، بصیرتی، مهارتی و تربیتی به دانشجویان ارائه می شود.
از جمله مباحث ارائه شده طلیعه اندیشه در محور معرفتی می توان به تدریس اجمالی از مباحث سطح 2 طرح ولایت شامل «معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی»، «خداشناسی فلسفی» و «انسان، راه و راهنماشناسی» اشاره کرد.
دانشجویان شرکت کننده در این طرح در محور بصیرتی با مطالبی همچون جنگ نرم، تحولات اخیر جهان اسلام، اندیشه سیاسی امام (ره)، تشکل های دانشجویی، جریانات فکری و فرهنگی ایران معاصر، جریان ها و گروه های سیاسی و دین و دین داری در غرب مدرن آشنا خواهند شد.
در محور مهارتی مطالبی با موضوع آشنایی کلی با بسیج دانشجویی، راهکارها و راهبردهای سیاسی و فرهنگی بسیج دانشجویی، کلیات نظام تربیتی بسیج دانشجویی(شجره طیبه صالحین)، مخاطب شناسی و اخلاق تشکیلاتی ارائه خواهد شد.
همچنین معرفت النفس، آموزه های اخلاقی و تربیتی، زندگی قرآنی و سیره شهدا از جمله مباحثی است که در محور تربیتی به دانشجویان شرکت کننده در دوره طلیعه اندیشه ارائه خواهد شد.

چاپ