دوشنبه ، 7 بهمن ، 1398
حداقل
جستجو
حداقل
گروه های خبری
حداقل
RSS

حداقل
اخبار و رویدادها

مطالب ارديبهشت 1394

انتصاب سرپرست جدید بخش آموزش زبان انگلیسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

انتصاب سرپرست جدید بخش آموزش زبان انگلیسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

سه شنبه ,29 ارديبهشت 1394 16:02
با حکم دکتر رضا پولادی سرپرست دانشگاه سلمان فارسی کازرون، پریسا عبدالرضاپور به عنوان سرپرست بخش آموزش زبان انگلیسی منصوب شد. در بخشی از این حکم آمده ...

انتصاب سرپرست جدید بخش روانشناسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

سه شنبه ,29 ارديبهشت 1394 16:01
با حکم دکتر رضا پولادی سرپرست دانشگاه سلمان فارسی کازرون، دکتر علیرضا عظیم پور به عنوان سرپرست بخش روانشناسی منصوب شد. در بخشی از این حکم آمده است با...
دکتر مرضیه صادق زاده به عنوان سرپرست دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شد

دکتر مرضیه صادق زاده به عنوان سرپرست دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شد

چهارشنبه ,23 ارديبهشت 1394 09:26
با حکم دکتر رضا پولادی سرپرست دانشگاه سلمان فارسی، دکتر مرضیه صادق زاده عضو هیأت علمی بخش روانشناسی این دانشگاه به عنوان سرپرست دانشکده ادبیات و علوم ...