دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
بخش نامه ها و آئین نامه ها
عنوانتاریخدانلود
فرم مخصوص ارائه طرح های پژوهشی مرکز1392/10/18
آیین نامه استفاده از کتابخانه دانشگاه سلمان فارسی کازرون1394/03/11
آیین نامه منابع اهدایی به کتابخانه1394/03/11
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته1394/08/17
آیین نامه مقایسه ای تسهیلات اموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر1394/10/23