پنجشنبه ، 5 ارديبهشت ، 1398
حداقل
بخش نامه ها و آئین نامه ها
عنوانتاریخدانلود
آیین نامه کارشناسی ارشد1391/05/11
بازگشت به تحصیل1391/05/11
ارائه 24 واحد درسی جبرانی1391/05/11
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی ،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته1392/12/18
تسهیلات فرزندان هیات علمی1395/05/26
آیین نامه مهمانی و انتقال1395/06/30
آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی(,ph.d)1395/06/30
آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی1397/03/12