سه شنبه ، 29 خرداد ، 1397
حداقل
گروه زبان و ادبیات فارسی

رئیس بخش
___________________________________________________________________________________________________________________________________
 نام:  زیبا

نام خانوادگی: قلاوندی

مدرک تحصیلی:دکترای زبان و ادبیات فارسی                                                                                                                                                                   
شماره تماس: 07142226051 داخلی 105

پست الکترونیک

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی: 
 

_________________________________________________________________________________________________________________
 

  • مقاطع تحصیلی: کارشناسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری
  • اعضای هیأت علمی:
 ردیف نام و نام خانوادگی  رشته مرتبه علمی تلفن پست الکترونیک
 1  سید محتشم محمدی   استادیار  191  
 2 سید محمد دشتی   استادیار  136  
 3  سید هاشم خاتمی   مربی    
 4  مهدی رضایی   دانشیار  119  
 5  فرهاد براتی
استادیار  188  
 6  زیبا قلاوندی   استادیار  105  
 7  علیرضا علیزاده   استادیار    
 8 میثم حاجی پور   استادیار  184