يکشنبه ، 2 ارديبهشت ، 1397
حداقل
گروه زبان و ادبیات فارسی

رئیس بخش
___________________________________________________________________________________________________________________________________
 نام:  زیبا

نام خانوادگی: قلاوندی

مدرک تحصیلی:دکترای زبان و ادبیات فارسی

شماره تماس: 07142226051 داخلی 105

پست الکترونیک

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی:
_________________________________________________________________________________________________________________
 

   

  • مقاطع تحصیلی: کارشناسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری
  • اعضای هیأت علمی:

دکتر سیدمحمد دشتی

دکتر سید محتشم محمدی

دکتر مهدی رضایی

آقای سیدهاشم خاتمی

دکتر زیبا قلاوندی

دکتر میثم حاجی پور

دکتر فرهاد براتی

دکتر علیرضا علیزاده

دکتر مختار کمیلی