جمعه ، 1 تير ، 1397
حداقل
روانشناسی

رئیس بخش

__________________________________________________________________________________________________________________

نام: نظام الدین
نام خانوادگی: قاسمی

مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی

شماره تماس:

آدرس الکترونیکی:

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی:


 
___________________________________________________________________________________________________________________

مقاطع تحصیلی: کارشناسی گرایش عمومی،کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

اعضای هیئت علمی:


 ردیف نام و نام خانوادگی
رشته مرتبه علمی
تلفن پست الکترونیک
 1 مرضیه صادق زاده   استادیار    
2 مسلم عباسی
  استادیار  150  
3 علیرضا عظیم پور

استادیار    
 4  لیلا شاملی
  استادیار
   
 5  نظام الدین قاسمی
  استادیار    


معرفی رشته روانشناسی