سه شنبه ، 29 خرداد ، 1397
حداقل
مهندسی کامپیوتر

عنوان رشته: مهندسی کامپیوتر

مقطع تحصیلی: کارشناسی (بدون گرایش)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

رئیس بخش:

نام: علیرضا

نام خانوادگی: بدیع

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: 07142226051 داخلی 185

آدرس الکترونیکی:

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی:

__________________________________________________________________________________________________________________________________
 

مقاطع تحصیلی: کارشناسی

اعضای هیأت علمی:

ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته
مرتبه علمی
تلفن پست الکترونیک
 1  علیرضا دهقان
  مربی    
 2 علیرضا بدیع
  مربی  185  
 3 پرهام ارجمند
  مربی  195  

- معرفی و بازار کار رشته مهندسی فناوری اطلاعات

- دروس کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات