يکشنبه ، 2 ارديبهشت ، 1397
حداقل
رئیس بخش

مقطع تحصیلی: کارشناسی ناپیوسته

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام:سیروس

نام خانوادگی: بهرامی

مدرک تحصیلی: دکتری

شماره تماس:

آدرس الکترونیکی:

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

اعضای هیات علمی:

دکتر سیروس بهرامی

مهندس محسن شعبانیان

مهندس حمیدرضا قوهستانی


_______________________________________________________________________________________________________________________________