جمعه ، 1 تير ، 1397
حداقل
رئیس بخش

مقطع تحصیلی: کارشناسی ناپیوسته

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام:سیروس

نام خانوادگی: بهرامی                                                                                                                                                                                                                    

مدرک تحصیلی: دکتری

شماره تماس:

آدرس الکترونیکی:

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مقاطع تحصیلی: کارشناسی ناپیوسته

اعضای هیات علمی:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

مرتبه علمی

تلفن

   پست الکترونیک

 1

 سیروس بهرامی


استادیار 2

 محسن شعبانیان


مربی 3

حمیدرضا قوهستانی


مربی


 _______________________________________________________________________________________________________________________________