سه شنبه ، 29 خرداد ، 1397
حداقل
رئیس بخش

مقطع تحصیلی: کارشناسی

 • سرپرست بخش مهندسی شهرسازی: 
 • ____________________________________________________________________________________________________________
 • نام: رسول

  نام خانوادگی: بلاغی

  مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

  شماره تماس:

  آدرس الکترونیکی:
                                                                                                                                                    
  ___________________________________________________________________________________________________________

اعضای هیات علمی:


ردیف  نام و نام خانوادگی رشته مرتبه           تلفن          پست الکترونیک
 1  رسول بلاغی   مربی           136            rbalaghi@kazerunsfu.ac.ir         
 3  محمد اکبری ربانی    مربی          136  m.akbari@kazerunsfu.ac.ir

 

معرفی، تاریخچه و بازارکار رشته مهندسی شهرسازی