سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
درباره کازرون
کازرون » گردشگاه ها و اماکن تفریحی » جزییات آیتم
  
باغ نظر کازرون
کشور ما ایران یکی از مناطق خشک و کم آب جهان است و توجه به آب و آبیاری و احداث قنوات و باغ ، از زمان های بسیار دور تا به حال مورد عنایت دولت ها بوده است. این موضوع در مناطق جنوبی ایران بیشتر مورد نظر حکومت ها بوده تا با ساختن باغ ها و غرس درختان گوناگون ضمن ایجاد محیطی با صفا به تولید انواع گوناگون میوه و سبزی اقدام کنند. فکر ایجاد باغ نظر کازرون از خواجه حسام الدین افشار فرزند خواجه حسین علی افشار حاکم کازرون بود وی در جمادی اول سال 1117 هجری قمری آب قناتی را در کازرون احداث و وقف کرد که به خیرات مشهور شد. در وقف نامه آب خیرات آمده که علاوه بر احداث قنات به ساخت مدرسه علوم دینی و احداث باغ نیز اقدام شود.

چندین سال بعد یکی دیگر از افراد خاندان افشار به نام خواجه علی قلی خان افشار در اجرای مفاد وقف نامه آب خیرات، باغی را احداث و آن را « نظر» نامید.

دکتر باستانی پاریزی درباره وجه تسمیه باغ نظرها چنین اظهار می دارد: « گر چه مورخین این باغ ها را به نام بانی آن ها مثلاً نظرعلی خان در کرمان، باغ نظر نامیده اند، اما عقیده بنده غیر از این است،این باغ ها متعلق به افراد بخصوصی نبوده بلکه عموماً دولتی، وسیع، عمومی و محل دیدن و منظره و تماشا کردن و تفریح مردم و در واقع پارک شهر بوده و شاید هم در اصل نام آن باغ نظرگاه بوده و کم کم به باغ نظر تقلیل پیدا کرده است.

بهر حال باغ نظر کازرون باغی مصفا و دلگشا بوده که بیشتر درختان آن را نارنج های بلند قامت و مقداری درخت های انار، خرما و بکرائی را تشکیل می دهد. این باغ هم اکنون به عنوان محل تفریح و پارک مورد استفاده مردم قرار می گیرد.