سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
درباره کازرون
کازرون » گردشگاه ها و اماکن تفریحی » جزییات آیتم
  
دشت بخنگ
در جنوب شرقی کازرون در مجاورت کوه بخنگ، دو دشت وسیع و حاصلخیز قرار دارد که دشت سمت شمالی کوه را « دشتک» و دشت سمت جنوب آن به « دشت بخنگ» معروف شده است. این دو دشت به خاطر داشتن آب های وسیع زیرزمینی مورد توجه باغداران و کشاورزان قرار گرفته و در آن جا اقدام به احداث چاه و حفر قنات نموده اند. به طوری که حاصل زحمت آنها در گذشته احداث دو رشته قنات تحت نام های « خیرات» و « بخنگ» بوده است. این دو رشته قنات با سابقه ای سیصد ساله ضمن سیراب کردن دشت ها و زمین های زراعی و باغات، دو آسیاب در اطراف شهر کازرون را به گردش در می آورده است. امروزه نیز قنات آب خیرات با آب گوارایش مورد استفاده قرار می گیرد. دشت بخنگ در اواخر فصل زمستان و تمام ماههای فصل بهار به خاطر سرسبزی و مناظر زیبای طبیعی آن از جمله بهترین محل تفریح و سرگرمی مردم کازرون محسوب می شود.