جمعه ، 1 تير ، 1397
حداقل
رئیس بخش

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: حسین

نام خانوادگی: مهدویان راد

مدرک تحصیلی: دکترای ریاضی

شماره تماس: 07142226051 داخلی 176

آدرس الکترونیکی:

سوابق آ»وزشی، پژوهشی و اجرایی
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

اعضای هیات علمی بخش ریاضیات و کاربردها:

 ردیف نام و نام خانوادگی رشته مرتبه علمی تلفن پست الکترونیک
 1  علی مجیدی نیا  ریاضی محض - جبر                     استادیار  157                                                  
 2  حسین مهدویان راد  ریاضی محض - آنالیز ریاضی  استادیار  176  
 3  سعید فلاحی ریاضی کاربردی - تحقیق  استادیار    
 4  ابراهیم اژدری  ریاضی کاربردی- آنالیز عددی  استادیار    
 5  علی غفارپناه  ریاضی محض - آنالیز ریاضی  استادیار    

________________________________________________________________________________________________________________________

معرفی، سابقه و بازار کار رشته ریاضیات و کاربردها