دوشنبه ، 1 بهمن ، 1397
حداقل
اطلاعیه ها
عنوانغیر فعال بودن سیستم های اتوماسیون دانشگاه
تاریخ1396/10/06
توضیحات

به اطلاع دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه سلمان فارسی کازرون می رساند به دلیل پاره تغییرات زیر ساختی و جابه جایی داده ها در مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه، کلیه سیستمهای آموزش ،تغذیه، مالی ،فیش حقوقی و احکام،حضور وغیاب از آخروقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/10/6 لغایت جمعه مورخ96/10/8 غیر فعال خواهند بود.

 

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه سلمان فارسی کازرون
فایل 
تعداد بازدید405