دوشنبه ، 1 بهمن ، 1397
حداقل
اطلاعیه ها
عنوانثبت نام وام در سامانه صندوق رفاه ویژه دانشجویان دکتری
تاریخ1396/10/17
توضیحات

 به اطلاع کلیه دانشجویان دکتری می رساند، وام ویژه دکتری (روزانه) 3 ماهه زمستان سال 1396،از شنبه مورخ 96/10/09 لغایت دوشنبه 96/11/09 به مدت 30 روزباز می باشد. خواهشمند است دانشجویان متقاضی نسبت به ثبت درخواست خود از طریق پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان، در زمان مقرر اقدام نمایند. همچنین به علت تراکم در پرداخت وام های دانشجویی در نیمسال دوم امکان تمدید مدت زمان مذکور میسر نمی باشد.

 

مدیریت دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

فایل 
تعداد بازدید285