دوشنبه ، 27 اسفند ، 1397
حداقل
اطلاعیه ها
عنوانامکان انتخاب واحد مجدد در روز سه شنبه مورخ 17 بهمن ماه
تاریخ1396/11/15
توضیحات

به اطلاع می رساند به دلیل قطع شدن اینترنت شهرستان کازرون در روز آخر انتخاب واحد یعنی روز پنج شنبه 12 بهمن، که بواسطه آن تعداد زیادی از دانشجویان امکان انتخاب واحد را از دست داده بودند، به جبران آن روز و به جهت اینکه حقی از دانشجویان ضایع نگردد شورای آموزشی دانشگاه تصمیم گرفت روز سه شنبه 17 بهمن به مدت یک روز، مجددا امکان انتخاب واحد را برای کلیه دانشجویان فراهم نماید. لذا در تاریخ ذکر شده دانشجویان جا مانده و دانشجویانی که نیازی به تغییر در انتخاب واحد خود می بینند می توانند با مراجعه به اتوماسیون آموزشی انتخاب واحد خود را انجام داده و یا تکمیل نمایند. 
با احترام
                   
مدیر امور آموزشی دانشگاه

فایل 
تعداد بازدید255