دوشنبه ، 27 اسفند ، 1397
حداقل
اطلاعیه ها
عنواناطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی نانو
تاریخ1397/01/21
توضیحات

به اطلاع دانشجویان و علاقه مندان به فناوری نانو می رساند که کارگاه آموزشی آشنایی با فناوری نانو به صورت رایگان توسط معاونت آموزشی و بخش فیزیک دانشگاه سلمان فارسی کازرون با همکاری شرکت آسایش گستر سرزمین پارس در تاریخ چهارشنبه 22/1/97 ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات علامه دوانی دانشگاه برگزار خواهد شد. همچنین برای شرکت کنندکان در کارگاه گواهی صادر خواهد شد. از علاقه مندان جهت شرکت در این برنامه دعوت بعمل می آید.

شرکت برای عموم آزاد است.
فایل 
تعداد بازدید106