دوشنبه ، 1 بهمن ، 1397
حداقل
اطلاعیه ها
عنواناطلاعیه مهم در مورد غذای روز پنجشنبه مورخ 97/02/13
تاریخ1397/02/11
توضیحاتبه اطلاع می رساند با توجه به برگزاری مسابقات کشوری شطرنج در دانشگاه، دانشجویانی که ناهار روز پنجشنبه مورخ 97/02/13 رزرو نموده اند، می توانند غذای خود را از رستوران ترنج واقع در خیابان طالقانی جنب دانشگاه، دریافت نمایند.مدیریت امور دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
فایل 
تعداد بازدید124