دوشنبه ، 1 بهمن ، 1397
حداقل
اطلاعیه ها
عنواناطلاعیه در خصوص انتخاب اتاق نمونه در هفته خوابگاهها
تاریخ1397/02/19
توضیحات

به اطلاع کلیه دانشجویان خوابگاهی می رساند بمناسبت هفته خوابگاهها، مدیریت دانشجویی، از بین اتاق ها، بهترین اتاق را بر اساس شاخص های ذیل در طول هفته خوابگاهها انتخاب خواهد کرد و هدایای ویژه ای را برای آنان در نظر خواهد گرفت :

1-نظم و انضباط

2- رعایت بهداشت فردی

3- نگهداری صحیح مواد غذایی

4- بهداشت محیط

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

 

فایل 
تعداد بازدید112