سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اطلاعیه ها
عنواناطلاعیه مفقودی وسایل دانشجویان
تاریخ1397/02/22
توضیحات

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند با توجه به مراجعه مکرر دانشجویان و اعلام مفقودی وسایل خود ، خواهشمند است در صورت پیدا کردن وسایل مفقودی، آن را در اسرع وقت به مدیریت دانشجویی تحویل نمائید.

مدیریت دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

فایل 
تعداد بازدید129