سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اطلاعیه ها
عنواناطلاعیه انتخابات شورای صنفی
تاریخ1397/02/23
توضیحات

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند مرحله دوم  انتخابات شورای صنفی روز سه شنبه مورخ 97/02/25 از ساعت 9 صبح آغاز و ساعت 17 عصر پایان می یابد. دانشجویان می توانند با مراجعه به اتوماسیون آموزشی حداکثر به 7 نفر از نامزدهای انتخاباتی رای دهند. 

مدیریت دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
فایل 
تعداد بازدید101