سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اطلاعیه ها
عنواننقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر
تاریخ1397/02/26
توضیحات

به اطلاع می رساند سامانه نقل و انتقال برای همسر و فرزندان معظم شهدا، آزادگان ، جانبازان 25 درصد و بالاتر از تاریخ 97/03/10لغایت 97/4/10آماده ثبت نام از واجدین شرایط می باشد.

سایر ایثارگران (همسر و فرزندان جانبازان کمتر از 25 درصد و فرزندان رزمندگان  ) در صورت تقاضای انتقالی و یا میهمانی لازم است در سامانه اداره کل امور دانشجویان داخل از تاریخ 97/02/01لغایت 97/02/31ثبت نام  نمایند .

 

امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

فایل 
تعداد بازدید145