دوشنبه ، 6 خرداد ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنواناطلاعیه ی شماره یک مصاحبه ی دکتری سال 1397
تاریخ1397/03/05
توضیحات

به اطلاع کلیه ی داوطلبان مصاحبه ی دکتری سال 1397 می رساند، چگونگی انجام فرایند مصاحبه از پذیرفته شدگان مرحله ی اول آزمون دوره ی دکتری سال تحصیلی 98 - 97 که به دانشگاه سلمان فارسی کازرون معرفی شده اند متعاقبا از طریق سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

اداره آموزش دانشگاه سلمان فارسی کازرون

فایل 
تعداد بازدید377