يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنواناطلاعیه وام و تسهیلات دانشجویی
تاریخ1397/03/05
توضیحات

 

به اطلاع دانشجویان متقاضی وام های تحصیلی ویژه دکتری نیمسال دوم 97-96 ( سه ماهه بهار) و ضروری ویژه دکتری برای ورودیهای 95 و ماقبل و همچنین ضروری عادی می رساند حداکثر تا تاریخ 97/03/19ثبت نام نموده و مدارک خود را به اداره رفاه دانشگاه تحویل نمایند.

مدیریت دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

 

فایل 
تعداد بازدید188