دوشنبه ، 6 خرداد ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه شماره دو مصاحبه دکتری دانشگاه سلمان فارسی کازرون
تاریخ1397/03/08
توضیحات

به اطلاع کلیه ی داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون مصاحبه ی دکتری را دارند می رساند، حداکثر تا تاریخ 97/04/05 فایل اسکن شده فرم شماره 1 (پیوست) به همراه فایل اسکن شده فیش واریزی ( به مبلغ هفتصد هزار ریال به شماره حساب سیبا 2172013010003 بانک ملی به نام مرکز آموزش عالی کازرون) به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید: 

phdsalman@kazerunsfu.ac.ir 

تذکرات  مهم:

1- تنها داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون مصاحبه می باشند که مدارک خواسته شده را تا تاریخ مذکور به ایمیل دانشگاه ارسال نمایند.

2- از ارسال مدارک اضافی خودداری شود.

3- متقاضیانی که مدارک شان دریافت شده باشد، پیام مربوط به وصول دریافت می کنند، بنابراین در صورتی که ایمیل وصول را دریافت نکردید ایمیل ارسالی را بررسی کرده، دوباره ارسال کنید و یا با شماره ی 42226050-071 داخلی 130 تماس بگیرید.

 

فایلformphd-electrical Salman.pdf
تعداد بازدید531