يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنوانساعت کار سلف سرویس
تاریخ1397/03/12
توضیحات

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، با توجه به درخواست اعضای شورای صنفی دانشجویان و تایید معاونت دانشجویی، از روز شنبه مورخ 97/03/19 ، ساعت کار سلف سرویس دانشگاه از ساعت 19:30 لغایت 21 می باشد.

 مدیریت دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

فایل 
تعداد بازدید206