دوشنبه ، 30 مهر ، 1397
حداقل
اطلاعیه ها
عنواناطلاعیه شماره 3 مصاحبه دکتری سال 1397 دانشگاه سلمان فارسی کازرون
تاریخ1397/03/20
توضیحاتاطلاعيه چگونگی مصاحبه پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون دوره دکتری ( ph.d ) سال تحصيلی 98-97

جهت مطالعه اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید. 

فایلform mosahebeh.zip
تعداد بازدید247