يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنواندوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
تاریخ1397/03/21
توضیحات

به اطلاع می رساند مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،  دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت را با حضور نمایندگان و اعضای انجمن های علمی، کانون های فرهنگی، هنری، ادبی و نشریات دانشجویی، تشکل ها و کانون های صنفی دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور، دفاتر استانی بنیاد ملی نخبگان و طلاب جوان در تاریخ پنج شنبه 22 آذرماه 1397 در دانشگاه الزهرا برگزار می نماید. جهت اطلاعات بیشتر به وبگاه www.kpip.ir   مراجعه نمایید.

روابط عمومی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

فایل 
تعداد بازدید168