دوشنبه ، 6 خرداد ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنواناطلاعیه اردوی زیارتی مشهد مقدس
تاریخ1397/03/22
توضیحات

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه دانشجویان پسر برگزار می نماید:

زمان ثبت نام:22 تا 31 خرداد ماه

نحوه ثبت نام: از طریق اتوماسیون فرهنگی

هزینه ثبت نام : 120 هزار تومان

تاریخ حرکت: 5 تیرماه
فایل 
تعداد بازدید185