سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اطلاعیه ها
عنوانآگهی مزایده بوفه دانشگاه سلمان فارسی کازرون
تاریخ1397/03/28
توضیحات

دانشگاه سلمان فارسی کازرون در نظر دارد بوفه دانشگاه خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از افراد حقیقی و حقوقی علاقمند به شرکت در مزایده بوفه این دانشگاه دعوت به عمل می اید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و مدارک مربوطه به سایت دانشگاه به آدرسwww.kazerunsfu.ac.ir/ مراجعه و در صورت تمایل به شرکت در مزایده از تاریخ 28/03/97، ظرف مدت 10 روز کاری ضمن واریز مبالغ ذکر شده در فرم های پیوست، فرم مربوطه را تکمیل و به همراه فیش های واریزی و تصویر برابر با اصل شده شناسنامه و کارت ملی، در پاکت پلمپ شده به مدیریت امور اداری دانشگاه سلمان فارسی کازرون تسلیم نمایند.

فایلاسناد مناقصه1.pdf
تعداد بازدید224