سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اطلاعیه ها
عنواناطلاعیه شماره 4 مصاحبه دکتری
تاریخ1397/04/04
توضیحات

قابل توجه متقاضیان مصاحبه ی دکتری سال 97 که تاکنون موفق به ارسال مدارک نشده اند، می رساند مهلت ارسال مدارک تا 97/04/15 تمدید شد.

فرم شماره 1 و چگونگی ارسال مدارک ، انجام مصاحبه و مدارک لازم جهت مصاحبه را در فایل پیوست ملاحظه نمایید.

فایلform mosahebeh.zip
تعداد بازدید245