سه شنبه ، 28 خرداد ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنواناعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر کشور در سال تحصیلی 98-1397
تاریخ1397/04/10
توضیحات

بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین نامه « اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر» تسهیلات ویژه ای به دانشجویان مستعد دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور اعطا می کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را دریافت نمایید.

فایلnokhbegan.jpg
تعداد بازدید296