سه شنبه ، 28 خرداد ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنواناطلاعیه شماره 5 مصاحبه دکتری
تاریخ1397/04/16
توضیحات

قابل توجه متقاضیان مصاحبه ی دکتری سال 97:

با توجه به اینکه مصاحبه در دو مرحله ی کتبی و شفاهی برگزار می شود، متقاضیان روز دوشنبه به تاریخ 97/04/25 راس ساعت 8 صبح در دانشگاه سلمان فارسی - بخش ادبیات حضور داشته باشند. جهت اطلاع از مدارک لازم برای مصاحبه به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

فایلform mosahebeh.zip
تعداد بازدید262