سه شنبه ، 28 خرداد ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنوانتمدید مناقصه یک مرحله ای واگذاری سلف سرویس دانشگاه سلمان فارسی کازرون
تاریخ1397/05/29
توضیحات

دانشگاه سلمان فارسی کازرون در نظر دارد با توجه به قانون برگزاری مناقصات و با انجام فرایند مربوطه، نسبت به انتخاب پیمانکار دارای شرایط جهت خدمات تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای گرم دانشجویان خود در دو وعده ناهار و شام  و بسته بندی و توزیع صبحانه در سال تحصیلی 98-97 از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی اقدام نماید. بنابراین از پیمانکاران دارای شرایط دعوت می شود برای دریافت و خرید اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه کمیسیون معاملات دانشگاه سلمان فارسی کازرون به نشانی زیر مراجعه نمایند.

- نشانی: کازرون، چهارراه ارشاد، ابتدای خیابان آیت اله  طالقانی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون تلفن:07142226050 داخلی 144 ( سید فرهاد موسوی- امور عمومی)

- قیمت فروش اسناد مناقصه: مبلغ 500000 ریال(پانصد هزار ریال) واریز به حساب جاری شماره 2172013010003 نزد بانک ملی شعبه مرکزی کازرون   به نام مرکز آموزش عالی کازرون 

- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات به دبیرخانه کمیسون معاملات دانشگاه ساعت 12 روز سه شنبه 06/06/97 می باشد.

- هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت خواهد شد.

 

 

روابط عمومی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

فایل 
تعداد بازدید277