سه شنبه ، 28 خرداد ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنواناطلاعیه در خصوص خوابگاههای دانشجویی
تاریخ1397/05/17
توضیحات

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که خوابگاههای خودگردان و یا واحدهای مسکونی که جهت پذیرش دانشجو تبلیغات انجام می دهند، هیچ گونه مجوزی از دانشگاه ندارند و دانشگاه نظارتی بر این خوابگاهها و واحدهای مسکونی ندارد. بنابراین پرداخت هر گونه وجهی در این مورد با مسئولیت دانشجو می باشد.

ضمنا دانشگاه برای دانشجویان دختر، خوابگاه با ظرفیت کافی و شرایط مناسب در نظر گرفته است که تا اواخر مرداد ماه در این مورد اطلاع رسانی صورت می گیرد.

معاونت دانشجویی در تلاش است برای دانشجویان پسر نیز خوابگاه مناسب ارائه نماید.

معاونت دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

 

 

فایل 
تعداد بازدید883