يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنواناطلاعیه شماره یک ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد سال 97
تاریخ1397/06/13
توضیحات

ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای کلیه پذیرفته شدگان در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397 ، به آگاهی می رساند تاریخ و روش ثبت نام اینترنتی و حضوری متعاقبا از همین طریق اعلام خواهد شد.

فایل 
تعداد بازدید524