يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنوانتقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
تاریخ1397/06/18
توضیحات

عنوان

تاریخ

تایید استاد مشاور

انتخاب واحد

97/06/19 تا 97/06/21

97/06/22 تا 97/06/27

شروع کلاس ها

97/06/24

 

حذف و اضافه

97/07/08 تا 97/07/09

97/07/10 تا 97/07/15

حذف نهایی

97/09/24 تا 97/09/25

 

ارزشیابی دروس

97/09/26 تا 97/09/30

 

پرداخت شهریه نوبت دوم

97/10/09

 

پایان کلاس ها

97/10/13

 

تاریخ امتحانات

97/10/15 تا 97/11/01

 

ثبت نهایی نمرات

97/11/06

 

فایل 
تعداد بازدید365