پنجشنبه ، 5 ارديبهشت ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنواناطلاعیه خوابگاههای خودگردان
تاریخ1397/06/19
توضیحات

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند جهت ثبت نام خوابگاههای خودگردان از روز سه شنبه مورخ 97/06/20 با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایند. لازم به ذکر است با توجه به محدودیت ظرفیت، اولویت با کسانی است که سریع تر ثبت نام نمایند.

شماره تماس:

خانم رحمانی:09375676116 و 09223219805 و 09323138103

         

           معاونت دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

فایل 
تعداد بازدید827