يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنوانساعات کاری سلف سرویس دانشگاه سلمان فارسی کازرون در سال تحصیلی 98 -97
تاریخ1397/07/04
توضیحات

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند ساعت کار سلف سرویس به شرح زیر می باشد :

زمان توزیع صبحانه:  07:30 الی 09:00

زمان توزیع ناهار: 11:30 الی 13:45

زمان توزیع شام: 17:30 الی 19:00

فایل 
تعداد بازدید535