يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنواناطلاعیه ساعت کار کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
تاریخ1397/07/14
توضیحات

       امانت 

              شنبه لغایت چهارشنبه : ساعت 7:30 لغایت 15:30

تالارهای مطالعه 

 شنبه لغایت چهارشنبه :  ساعت 7:10  لغایت 17:30

                      پنجشنبه :  7:10 لغایت 12:30

فایل 
تعداد بازدید215