پنجشنبه ، 5 ارديبهشت ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنوانآگهی مناقصه یک مرحله ای تکمیل ساختمانی ، تاسیسات برقی و مکانیکی سلف سرویس دانشگاه سلمان فارسی کازرون
تاریخ1397/07/21
توضیحات

دانشگاه سلمان فارسی کازرون (مناقصه گذار) در نظر دارد نسب به تکمیل ساختمانی ، تاسیسات برقی و مکانیکی سلف سرویس واقع در پردیس دانشگاه سلمان فارسی جاده دوان از طریق مناقصه اقدام نماید.بدینوسیله از شرکتهای واجدصلاحیت بومی استان فارس دارای رتبه 3 ابنیه دعوت می گردد از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسنادمناقصه به دبیرخانه دانشگاه سلمان فارسی واقع در خیابان آیت الله طالقانی مراجعه ودر صورت نیازبا تلفن 07142226050 داخلی 101تماس حاصل فرمایند.

 

-         زیر بنای ساختمان: 1920 متر مربع

-         نوع اسکلت سازه: بتنی

-         مبلغ برآورد:  17026230626 ریال

-         مبلغ ضمانت نامه: هشتصد و پنجاه میلیون ریال (850.000.000 ریال )

-         نوع قرارداد:  بخشنامه سرجمع

-         مدت اجرا پروژه:  5 ماه از تاریخ تحویل زمین.

 

فایل 
تعداد بازدید112