سه شنبه ، 28 خرداد ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنواناولین همایش ملی دانشگاه عاری از دخانیات
تاریخ1397/10/03
توضیحات

 

به اطلاع پژوهشگران و دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون  می رساند اولین همایش ملی دانشگاه عاری از دخانیات به میزبانی دانشگاه بو علی سینا همدان برگزار می گردد، لذا از کسانی که تمایل به شرکت در این همایش دارند خواهشمند است فایل مربوط به اطلاعات این همایش را دانلود کرده و مقاله خود را مطابق با زمان بندی معین شده به دانشگاه بوعلی سینا همدان  ارسال نمایند.

مرکز مشاوره دانشگاه سلمان فارسی کازرون

فایلاطلاعات اولین همایش ملی دانشگاه عاری از دخانیات.pdf
تعداد بازدید108