سه شنبه ، 28 خرداد ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنوانکارت ورود به جلسه امتحانات
تاریخ1397/10/10
توضیحاتکارت ورود به جلسه امتحانات از روز یکشنبه مورخ 9 دی 1397 از طریق اتوماسیون آموزشی قابل دریافت است. لازم به ذکر است از ورود دانشجویان فاقد کارت ورود به جلسه به جلسات امتحان، جلوگیری خواهد شد. همچنین در مورد وضعیت کارت ورود به جلسه دانشجویانی که ارزیابی اساتید را انجام نداده اند طی آگهی های آینده توسط مدیریت آموزشی اطلاع رسانی خواهد شد.
فایل 
تعداد بازدید182