دوشنبه ، 1 مهر ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنواندومین کنگره بین المللی جندی شاپور
تاریخ1397/12/04
توضیحات

برای بازدید از سایت دومین کنگره بین المللی جندی شاپور که در تاریخ 7 و 8 اسفندماه برگزار می شود از لینک زیر استفاده نمایید:

http://icgsh.jsu.ac.ir/fa/
فایل1397-12-04 Gundi Shapur.jpg
تعداد بازدید123