دوشنبه ، 1 مهر ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنوانپذيرش دانشجويان ممتاز کارشناسی در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه سلمان فارسی کازرون در سال تحصيلی 99 – 98
تاریخ1397/12/18
توضیحات

در جهت اجرای آيين نامه تسهيلات آموزشی دانشجويان ممتاز دوره کارشناسی برای ورود به دوره های تحصيلی بالاتر به شماره 77948 / 21 مورخ 5/5/93 و ابلاغیه به شماره 299574/2 به تاریخ 16/12/96 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، دانشگاه سلمان فارسی کازرون از بين دانشجويان ممتاز کارشناسی دانشگاه های دولتی طبق ضوابط و پس از بررسی مدارک و انجام مصاحبه در رشته «روانشناسی» در گرايش عمومی، در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذيرد.

متقاضيان مدارک لازم را حداکثر تا پايان وقت اداری روز شنبه به تاريخ  31/01/98  به آدرس زير تحویل داده و یا ارسال نمايند:

استان فارس- کازرون-چهارراه ارشاد-ابتدای خيابان آيت اله طالقانی- دانشگاه سلمان فارسی-امور آموزشی-کد پستی :7319673544

مدارک لازم :

-فرم تکميل شده احراز رتبه برتر که به تأييد امور آموزشی دانشگاه محل تحصيل متقاضی رسيده باشد.( فرم به پیوست اطلاعیه می باشد)

-کپی کارت ملی

-کپی شناسنامه ( تمام صفحات )

-دو قطعه عکس

-ريزنمرات دوره کارشناسی تا پايان نيمسال هفتم

-توصيه نامه علمی از اساتيد دوره کارشناسی

-سوابق پژوهشی( در صورت وجود )

-فيش واريزی به مبلغ پانصد هزار ريال به شماره حساب 2172013010003 بانک ملی در وجه درآمد اختصاصی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

داوطلب بايد در زمان مصاحبه اصل کارت ملی را به همراه داشته باشد.

به مدارک ارسالی پس از تاريخ اعلام شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

زمان مصاحبه از طريق وب سايت دانشگاه سلمان فارسی کازرون اعلام خواهد شد.

فایلمعرفی_نامه_متقاضيان_برای_ورود_[1].pdf
تعداد بازدید255