دوشنبه ، 12 خرداد ، 1399
حداقل
اطلاعیه ها
عنوان* تمدید مهلت * مناقصه یک مرحله‌ای واگذاری سلف سرویس دانشگاه سلمان فارسی کازرون
تاریخ1398/04/09
توضیحات

دانشگاه سلمان فارسی کازرون در نظر دارد با توجه به قانون برگزاری مناقصات و با انجام فرایند مربوطه، نسبت به انتخاب پیمانکار دارای شرایط، جهت خدمات: تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای گرم دانشجویان خود در دو وعده ناهار و شام و بسته بندی و توزیع صبحانه در سال تحصیلی 99-1398 از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی اقدام نماید. بنابراین از پیمانکاران دارای شرایط دعوت می‌شود برای دریافت و خرید اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه کمیسیون معاملات دانشگاه سلمان فارسی کازرون به نشانی زیر مراجعه نمایند.

- نشانی: کازرون، چهارراه ارشاد، ابتدای خیابان آیت اله طالقانی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون تلفن:07142226050 داخلی 144 ( احمد جعفری- امور عمومی)

- قیمت فروش اسناد مناقصه: مبلغ 700,000 ریال (هفتصدهزار ریال) واریز به حساب جاری بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه سلمان فارسی کازرون به شماره شبای880100004001112703020341IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شناسه پرداخت 324112758115101111234567891012

- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات به دبیرخانه کمیسون معاملات دانشگاه ساعت 12 روز دوشنبه 1398/04/17 می‌باشد.

- هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه سلمان فارسی کازرون


فایل 
تعداد بازدید256