چهارشنبه ، 7 اسفند ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنوانششمین خبرنامه آموزش عالی
تاریخ1398/06/16
توضیحات«ششمین شماره خبرنامه آموزش عالی (زیر نظر شورای سیاست گذاری)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» در قالبPDF آماده دریافت است.
فایل1398-06-17 6th Khabar Vezaarat.pdf
تعداد بازدید81