چهارشنبه ، 7 اسفند ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنواننخستین شماره خبرنامه دانشگاه سلمان فارسی کازرون
تاریخ1398/07/24
توضیحات

نخستین شماره نشریه الکترونیک

«خبرنامه دانشگاه سلمان فارسی کازرون»

در قالبPDF از لینک زیر آماده دریافت است.

فایل1398-07-24 Khabar-Name KSFU 01.pdf
تعداد بازدید220