شنبه ، 3 اسفند ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنوانبخش ویژه دانشجویان دانشگاه سلمان فارسی در دومین جشنواره سالانه شعر کازرون
تاریخ1398/11/01
توضیحات

دانشجویان دانشگاه سلمان فارسی کازرون می‌توانند اشعار خود را بدون محدودیت موضوعی در این بخش از جشنواره شرکت دهند. این بخش جدا از محورهای جشنواره است و اشعار ارایه شده در آن، صرفاً با سایر شعرهای دانشجویان دانشگاه سلمان فارسی داوری می‌شوند.

تعداد آثار: حداقل 2 و حداکثر 5 اثر

شعرهای آزاد و کلاسیک به صورت جداگانه داوری می‌شوند.

فایل 
تعداد بازدید53