يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف1
نامپرهام
نام خانوادگیارجمند
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی195
سمتمدیر فناوری اطلاعات
CVCV
عکس