پنجشنبه ، 30 شهريور ، 1396
حداقل
اطلاعات تماس

آدرس: کازرون، چهار راه ارشاد،ابتدای خیابان طالقانی
تلفن های تماس با دانشگاه:2-42212341 , 2-42226051-071


نام  سمت داخلی خط مستقیم
 دکتر فرهاد براتی  رئیس دانشگاه  188
جهانگیر رستمی دفتر ریاست- امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 189 42223444
 دکتر مسلم عباسی  سرپرست معاونت دانشجویی  150
42212304
دکتر علی مجیدی نیا معاون آموزشی و پژوهشی 157 42212305
دکتر محتشم محمدی معاون اداری مالی 191  
 دکتر مهدی رضایی معاون فرهنگی و اجتماعی 119  
 مهندس مجتبی جنگجو کارگزینی و رفاه 142
ابراهیم آروند مدیر امور فرهنگی و روابط عمومی 149 42221205
عباس باغبان آزاد مدیر امور مالی 110 42212343
خدابخش میرزایی مدیر حراست 108 42212344
مهندس علیرضا دهقان مدیر آموزش  131  
 مهندس خسرو خسرویان مدیر طرح های عمرانی  ---  42212306
 مهندس پرهام ارجمند مدیر فناوری اطلاعات 195
 مهندس امیر احمد نیری مدیر پژوهش 145  
 سعید زارع خفری سرپرست مدیریت دانشجویی 104  
دکتر لیلا شاملی مسئول مرکز مشاوره ---  42220618
امین انصاری مسئول تربیت بدنی ---  42221604
سید فرهاد موسوی مسئول امور عمومی 144  
آمنه آبسالان  مسئول کتابخانه مرکزی 177  
دکتر مرضیه صادق زاده  سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی 107  
 دکتر سیروس بهرامی سرپرست بخش برق الکترونیک 146
دکتر عظیم پور رئیس بخش روانشناسی  183  
عبدالکریم عباسی کارشناس امور مالی 111
رحیم شجاعی کارشناس امور مالی
112  
 مصطفی ارجی کارشناس امور مالی
113
مهدی روحانی امین اموال و انبار دار  117
 مرضیه بزمی کارشناس آموزش ادبیات  126  
 خانم باغبان آزاد  کارشناس آموزش فناوری اطلاعات و برق 127   
 خانم مختاری  آموزش علوم مهندسی  128  
 خانم رجحانی  آموزش بخش فیزیک و علوم کامپیوتر  129  
 خانم بازیار  دانش آموختگان  133  
 خانم بذرافشان  اموزش ریاضات و کاربرددها- کارشناس پژوهش  130  
 آقای هاشمی  امور فارغ التحصیلان 132   
 آقای رئیسی  امور دانشجویی و رفاه  137  
 داراب موسوی  سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی 103  42218692
 مهندس رفیعیان  مرکز کامپیوتر 172-174  
 مهندس ساسانی  مرکز کامپیوتر 173  
 خانم دهقان   کارشناس کتابخانه  194  
 نادر شجاعی کارشناس مالی 114
 آقای مهندس سبب ساز دایره عمرانی  ---  42212346
 خانم پناه  کارشناس آزمایشگاه الکترونیک  146  
 خانم مجیدی  دبیرخانه 140  
 خانم نظریه   ماشین نویس- اپراتور  101  42226050-2
 بسیج کارکنان    186